Wednesday, 14 September 2016

IBPS Clerk 2015-16 Final Cut-off statewise

IBPS Clerk 2015-16 final cut-off statewise(Main examination cut-off)

IBPS Clerk 2015-16 CWE-V Final cut-off (State wise):Here we are sharing final cut-off marks required to clear IBPS Clerk CWE-V 2015-2016.We have shared category wise,state wise cut-off for provisional allotment. IBPS Clerk 2015 cwe-v Cut-off for reserve list is also given below.Those who are preparing for IBPS Clerk 2016-2017 CWE-VI may go through the following cut-off details so that you will get a rough idea about the cut-off required to clear upcoming IBPS Clerk examination.IBPS Clerk Cut-off 2015 Maximum Scores (CWE - Main Examination out of 100) - CWE Clerks-V

 
State/ UTCatego
rySC
ST
OBC
UR
HI
OC
VI
EXS
DISXS/DXS
ANDAMAN & NICOBAR            
NA
NA
60.38
70.13
NA
NA
NA
NA
NA
ANDHRA PRADESH               
79.25
75.63
80.13
87.50
59.75
80.63
83.13
83.00
66.38
ARUNACHAL PRADESH            
NA
54.50
NA
71.38
NA
NA
NA
NA
NA
ASSAM                        
74.88
67.00
76.63
84.88
NA
71.13
51.38
77.63
NA
BIHAR                         
76.50
66.50
78.00
88.13
65.75
70.00
71.38
78.13
40.25
CHANDIGARH                   
73.75
NA
78.25
88.50
NA
NA
NA
77.63
NA
CHHATTISGARH                 
73.00
73.38
83.00
83.38
67.75
53.88
62.25
66.00
NA
DADRA & NAGAR HAVELI         
NA
NA
NA
72.00
NA
NA
NA
NA
NA
DAMAN & DIU                  
NA
NA
56.25
67.00
NA
NA
NA
NA
NA
NEW DELHI                        
77.38
70.50
83.25
89.88
53.88
70.25
84.00
80.88
61.38
GOA                          
NA
49.75
72.50
75.13
NA
51.63
NA
68.50
NA
GUJARAT                      
74.88
67.63
75.25
84.63
44.38
64.38
77.00
70.25
NA
HARYANA                      
75.88
NA
80.75
89.00
42.75
82.00
80.75
77.50
49.00
HIMACHAL PRADESH             
77.88
63.13
74.00
88.75
NA
66.13
58.63
72.25
61.75
JAMMU & KASHMIR              
69.75
61.75
72.63
83.13
46.50
63.00
45.63
64.38
NA
JHARKHAND                    
80.25
67.00
79.38
88.13
59.00
68.25
71.25
78.38
NA
KARNATAKA                    
67.75
74.25
75.50
81.50
53.75
69.38
82.38
79.63
55.75
KERALA                        
74.63
61.00
83.25
90.25
NA
76.00
65.13
80.25
64.75
LAKSHWADWEEP                 
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
MADHYA PRADESH               
80.75
65.13
79.75
88.25
60.88
74.88
81.75
74.00
NA
MAHARASHTRA                  
80.88
70.00
79.50
88.50
59.13
72.38
82.13
75.50
59.63
MANIPUR                      
61.50
54.63
72.38
79.38
NA
NA
NA
57.25
NA
MEGHALAYA                    
NA
59.00
54.38
75.00
NA
NA
NA
NA
NA
MIZORAM                      
NA
53.75
NA
50.63
NA
NA
NA
NA
NA
NAGALAND                     
NA
60.00
NA
71.50
NA
NA
NA
NA
NA
ODISHA                       
78.88
75.25
82.50
87.13
65.50
74.25
77.50
89.50
NA
PUDUCHERRY                   
63.50
NA
68.00
75.25
NA
50.13
NA
NA
NA
PUNJAB                       
76.38
NA
85.38
91.88
62.88
68.63
68.25
79.63
56.13
RAJASTHAN                    
75.00
72.00
78.75
87.75
51.75
66.38
73.13
78.38
49.25
SIKKIM                       
NA
70.75
70.38
77.00
NA
NA
NA
63.13
NA
TAMILNADU                    
76.88
68.88
81.75
86.38
66.50
75.75
76.25
70.63
52.75
TELANGANA                    
75.13
73.50
78.13
83.75
65.88
82.75
89.50
81.38
39.63
TRIPURA                      
75.13
58.75
71.38
88.13
53.63
NA
NA
NA
NA
UTTAR PRADESH                
78.75
68.25
85.13
91.38
65.63
76.75
78.13
82.25
57.00
UTTARAKHAND                  
73.25
67.75
78.50
90.63
47.38
59.63
75.75
70.63
NA
WEST BENGAL                  
76.63
67.38
81.25
88.13
65.13
73.13
66.00
76.13
NA
 

IBPS Clerk final Cut-off 2015 Minimum Scores (CWE - Main Examination out of 100) - CWE Clerks-V 

State/ UT
Category

SC
ST
OBC
UR
HI
OC
VI
EXS
DISXS/DXS
ANDAMAN & NICOBAR
NA
NA
60.38
(05/04/86)
56.75  (07/06/89)
NA
NA
NA
NA
NA
ANDHRA PRADESH
65.38
(02/06/92)
54.88
(16/06/89)
72.63
(01/07/90)
73.63
(18/08/92)
35.50
(16/09/89)
66.13
(03/04/92)
73.50
(27/12/91)
51.75
(13/03/84)
63.88
(07/11/92)
ARUNACHAL PRADESH
NA
46.88
(18/08/91)
NA
61.25
(01/12/89)
NA
NA
NA
NA
NA
ASSAM
64.63
(07/12/82)
54.75
(13/01/93)
62.13
(11/12/91)
68.88
(05/09/89)
NA
56.50
(02/08/85)
41.25
(17/11/90)
46.38
(01/05/81)
NA
BIHAR
58.75
(22/09/93)
51.00
(10/02/94)
71.13
(06/11/86)
72.88
(01/12/91)
38.38
(25/06/92)
60.50
(10/10/91)
61.38
(11/05/92)
52.25
(22/07/82)
40.25
(26/01/93)
CHANDIGARH
63.88
(26/11/88)
NA
67.75
(27/02/92)
76.50
(15/06/92)
NA
NA
NA
67.38
(15/10/82)
NA
CHHATTISGARH
57.88
(13/11/89)
45.38
(25/02/93)
72.25
(06/09/88)
71.13
(19/08/88)
67.75
(21/10/87)
44.75
(21/09/81)
52.00
(04/12/93)
42.88
(08/06/74)
NA
DADRA & NAGAR HAVELI
NA
NA
NA
55.88
(17/07/90)
NA
NA
NA
NA
NA
DAMAN & DIU
NA
NA
56.25
(05/05/89)
51.13
(29/07/88)
NA
NA
NA
NA
NA
NEW DELHI
61.88
(01/02/91)
49.63
(14/07/89)
66.75
(19/06/89)
74.63
(06/01/92)
34.88
(15/09/85)
55.88
(10/04/91)
71.50
(02/03/82)
50.50
(21/04/74)
32.50
(17/08/80)
GOA
NA
43.25
(05/11/89)
63.38
(06/03/87)
65.13
(31/01/92)
NA
51.63
(05/03/90)
NA
55.75
(15/12/82)
NA
GUJARAT
63.50 (12/01/91)  
32.25
(25/10/89)
63.38
(04/10/93)
67.25
(18/05/93)
43.13
(21/04/90)
48.38
(16/04/90)
51.50
(01/06/80)
34.25
(15/09/69)
NA
HARYANA
56.50
(11/12/90)
NA
64.88
(28/07/90)
73.50
(25/07/90)
42.63
(01/08/90)
59.88
(29/02/92)
53.50
(16/08/90)
44.38
(25/01/78)
44.63
(14/04/94)
HIMACHAL PRADESH
58.25
(02/06/94)
58.00
(14/12/91)
59.25
(21/01/87)
71.88
(29/08/90)
NA
56.63
(06/08/89)
41.50
(01/02/88)
39.25
(13/09/80)
61.75
(18/01/93)
JAMMU & KASHMIR
64.25
(18/08/94)
47.75
(28/02/89)
59.50
(11/03/92)
72.38
(29/09/92)
34.88 (27/03/89) 
63.00
(23/01/87)
44.75
(10/03/90)
38.88
(03/04/76)
NA
JHARKHAND
59.75
(28/03/91)
49.88
(09/10/89)
73.88
(09/10/90)
73.63
(05/12/87)
44.63
(05/01/87)
60.00
(15/09/91)
68.50
(18/01/80)
56.25
(26/10/82)
NA
KARNATAKA
52.13
(02/08/90)
46.75
(20/04/93)
60.75
(16/01/92)
63.75
(07/06/91)
53.75
(08/05/89)
45.50
(06/12/91)
37.75
(17/03/92)
34.00
(01/02/82)
55.75
(02/02/84)
KERALA
59.00
(22/09/84)
51.88
(14/03/92)
72.75
(19/03/90)
73.75
(24/02/91)
NA
55.00
(05/02/91)
41.00
(02/01/93)
54.25
(10/05/78)
63.13
(27/10/92)
LAKSHADWEEP
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
MADHYA PRADESH
59.88
(17/05/91)
37.63
(24/05/93)
69.38
(02/12/91)
71.75
(03/10/90)
41.50
(18/10/93)
56.25
(09/11/90)
57.00
(08/05/92)
37.25
(20/02/78)
NA
MAHARASHTRA
65.63
(27/07/91)
33.38
(05/01/92)
65.38
(06/02/94)
66.75
(21/01/92)
41.50
(09/10/91)
52.75
(09/12/89)
70.00
(14/08/92)
36.25
(01/01/84)
43.75
(31/08/89)
MANIPUR
61.50
(02/03/87)
46.13
(27/02/91)
72.00
(01/04/91)
58.75
(18/11/89)
NA
NA
NA
50.88
(07/12/80)
NA
MEGHALAYA
NA
52.38
(26/03/91)
54.38
(05/01/93)
58.50
(02/06/90)
NA
NA
NA
NA
NA
MIZORAM
NA
49.38
(06/10/87)
NA
50.63
(27/11/90)
NA
NA
NA
NA
NA
NAGALAND
NA
47.75
(04/04/86)
NA
50.50
(05/01/91)
NA
NA
NA
NA
NA
ODISHA
60.75
(15/05/92)
49.75
(06/06/91)
75.38
(18/02/95)
76.00
(11/06/90)
54.13
(03/05/91)
62.88
(23/07/93)
65.63
(04/06/86)
61.38
(16/03/82)
NA
PUDUCHERRY
53.88
(03/06/92)
NA
62.75
(03/04/93)
62.38
(02/06/93)
NA
41.25
(09/02/85)
NA
NA
NA
PUNJAB
55.25
(26/01/91)
NA
62.88
(11/07/88)
73.50
(18/12/92)
47.75
(23/06/92)
49.63
(24/04/85)
38.38
(16/09/92)
37.25
(15/04/66)
44.50
(11/07/90)
RAJASTHAN
59.38
(03/01/91)
51.00
(02/08/94)
71.50
(03/07/91)
72.63
(03/06/93)
44.38
(06/01/92)
54.63
(30/09/89)
46.75
(16/06/91)
34.38
(30/06/79)
49.25
(05/07/83)
SIKKIM
NA
51.75
(15/08/84)
61.50
(18/03/88)
64.25
(17/06/92)
NA
NA
NA
47.25
(29/05/70)
NA
TAMIL NADU
60.25
(28/10/89)
52.88
(09/08/91)
68.75
(07/02/87)
68.75
(23/05/93)
44.00
(23/08/91)
52.25
(15/01/89)
37.50
(05/06/90)
37.88
(05/03/91)
52.75
(11/05/71)
TELANGANA
63.50
(10/08/91)
57.88
(01/02/93)
71.63
(10/03/92)
71.63
(14/07/91)
47.75
(04/07/91)
64.25
(14/07/91)
75.63
(23/08/89)
38.25
(20/10/73)
39.63
(15/04/84)
TRIPURA
59.38
(03/04/89)
32.75
(13/12/91)
71.38
(13/07/91)
72.13
(06/11/92)
53.63
(24/03/93)
NA
NA
NA
NA
UTTAR PRADESH
57.25
(02/01/93)
49.75
(05/11/90)
68.13
(06/01/91)
72.50
(09/08/92)
39.50
(10/04/90)
56.63
(01/05/89)
46.13
(14/08/91)
44.88
(31/07/68)
48.63
(06/06/92)
UTTRAKHAND
59.13
(08/11/92)
53.75
(28/10/90)
67.25
(02/10/91)
75.00
(10/10/90)
36.38
(30/03/85)
55.75
(04/05/91)
64.63
(01/01/93)
51.25
(02/06/80)
NA
WEST BENGAL
61.75
(09/08/89)
50.63
(06/03/92)
65.38
(24/02/90)
75.63
(14/05/94)
36.88
(02/01/81)
52.38
(07/08/87)
36.50
(20/10/86)
47.00
(20/08/77)
NA

IBPS Clerk Cut-off 2015 Maximum Scores (CWE - Main Examination out of 100) - CWE Clerks-V 

RESERVE LIST

State/ UT
Category
SC
ST
OBC
UR
HI
OC
VI
EXS
DISXS/DXS
ANDAMAN & NICOBAR            
NA
NA
55.38
(16/11/93)
NA
NA
NA
NA
NA
NA
ANDHRA PRADESH               
65.38
(11/11/92)
54.75
(05/04/89)
72.63
(05/06/91)
73.63
(14/12/93)
NA
65.00
(18/06/88)
72.13
(11/06/87)
51.63
(29/01/78)
NA
ARUNACHAL PRADESH            
NA
45.00
(04/08/87)
NA
61.00
(30/12/90)
NA
NA
NA
NA
NA
ASSAM                         
64.63
(17/05/89)
54.38
(20/02/90)
62.00
(31/12/89)
68.88
(12/03/90)
NA
NA
NA
NA
NA
BIHAR                        
58.63
(02/02/88)
50.38
(10/02/94)
71.13
(01/10/89)
72.88
(05/01/92)
33.63
(30/11/92)
60.25
(08/06/89)
60.50
(26/01/89)
52.00
(18/01/70)
NA
CHANDIGARH                   
63.13
(19/05/91)
NA
67.63
(18/10/92)
76.25
(20/03/91)
NA
NA
NA
65.50
(19/01/73)
NA
CHHATTISGARH                 
57.75
(03/12/84)
45.25
(30/12/87)
NA
71.13
(23/03/89)
NA
42.75
(01/01/91)
50.88
(14/04/85)
NA
NA
DADRA & NAGAR HAVELI         
NA
NA
NA
53.50
(09/12/89)
NA
NA
NA
NA
NA
DAMAN & DIU                  
NA
NA
55.88
(27/06/91)
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NEW DELHI                        
61.88
(04/10/91)
49.50
(15/09/90)
66.75
(24/02/90)
74.63
(11/04/92)
NA
55.50
(01/08/88)
71.13
(02/06/90)
50.50
(06/07/74)
NA
GOA                          
NA
NA
63.38
(10/04/90)
65.00
(21/12/90)
NA
NA
NA
55.38
(15/12/79)
NA
GUJARAT                      
63.38
(04/10/90)
NA
63.38
(11/05/94)
67.25
(02/08/93)
NA
NA
51.50
(14/06/90)
NA
NA
HARYANA                      
56.38
(18/06/88)
NA
64.88
(05/01/91)
73.50
(03/08/90)
NA
57.50
(26/08/90)
52.38
(13/03/93)
44.25
(07/03/81)
NA
HIMACHAL PRADESH             
58.13
(09/03/86)
57.88
(18/12/90)
59.00
(30/09/89)
71.88
(22/01/92)
NA
55.88
(14/01/89)
NA
NA
NA
JAMMU & KASHMIR              
64.13
(01/03/92)
47.75
(30/06/89)
59.00
(24/01/88)
72.25
(08/08/91)
NA
NA
NA
NA
NA
JHARKHAND                    
59.50
(13/09/90)
49.88
(21/08/93)
73.63
(29/06/89)
73.63
(25/01/89)
39.50
(10/10/87)
59.63
(17/06/91)
65.75
(01/02/91)
56.13
(05/01/76)
NA
KARNATAKA                    
52.13
(15/03/93)
46.75
(01/06/93)
60.75
(30/10/92)
63.75
(16/06/91)
NA
NA
NA
NA
NA
KERALA                       
59.00
(06/03/90)
50.75
(14/03/92)
72.75
(21/03/90)
73.75
(18/03/91)
NA
NA
40.88
(05/02/91)
54.25
(05/02/79)
NA
LAKSHWADWEEP                 
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
MADHYA PRADESH               
59.75
(08/09/84)
37.50
(10/06/90)
69.25
(01/10/87)
71.75
(02/12/90)
NA
56.00
(27/01/91)
55.88
(28/07/87)
NA
NA
MAHARASHTRA                  
65.63
(06/09/91)
NA
65.25
(25/01/87)
66.75
(18/06/92)
NA
NA
69.38
(24/06/91)
NA
NA
MANIPUR                      
59.00
(05/03/86)
45.38
(01/02/92)
67.50
(03/03/91)
NA
NA
NA
NA
NA
NA
MEGHALAYA                    
NA
52.00
(10/03/94)
51.75
(22/02/87)
58.25
(01/08/93)
NA
NA
NA
NA
NA
MIZORAM                      
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NAGALAND                     
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
ODISHA                       
60.50
(01/06/91)
49.63
(01/02/92)
75.25
(21/01/91)
76.00
(05/12/90)
49.75
(06/03/91)
62.50
(12/06/91)
65.00
(28/05/87)
61.25
(28/03/76)
NA
PUDUCHERRY                   
53.63
(15/06/91)
NA
62.25
(04/04/91)
62.25
(09/12/91)
NA
NA
NA
NA
NA
PUNJAB                       
55.25
(17/05/91)
NA
62.88
(20/05/90)
73.50
(14/01/93)
NA
49.13
(08/02/92)
NA
NA
NA
RAJASTHAN                    
59.38
(30/10/94)
50.88
(11/09/86)
71.50
(04/03/92)
72.63
(24/06/93)
NA
54.00
(12/03/91)
40.88
(05/01/91)
34.38
(05/10/81)
NA
SIKKIM                       
NA
51.25
(21/07/90)
61.13
(22/07/88)
64.00
(16/10/90)
NA
NA
NA
NA
NA
TAMILNADU                    
60.25
(31/12/89)
52.38
(09/04/94)
68.75
(12/05/87)
68.75
(06/07/93)
NA
NA
NA
NA
NA
TELANGANA                    
63.50
(15/08/92)
57.50
(13/07/90)
71.63
(08/04/92)
71.63
(15/08/91)
NA
62.75
(05/06/88)
74.88
(20/02/88)
NA
NA
TRIPURA                      
58.38
(20/11/88)
NA
70.00
(07/12/89)
72.00
(16/05/92)
NA
NA
NA
NA
NA
UTTAR PRADESH                
57.25
(14/01/93)
49.50
(02/01/92)
68.13
(29/01/91)
72.50
(17/08/92)
NA
56.63
(02/07/91)
46.13
(01/03/94)
44.88
(25/05/71)
NA
UTTARAKHAND                  
59.00
(28/10/93)
53.75
(15/02/91)
67.13
(08/12/84)
75.00
(01/07/91)
NA
55.38
(30/07/93)
61.88
(15/06/91)
51.00
(06/06/73)
NA
WEST BENGAL                  
61.75
(07/04/90)
50.50
(28/05/89)
65.38
(20/07/94)
75.50
(22/08/88)
NA
51.88
(20/02/84)
NA
47.00
(22/05/81)
NA

IBPS Clerk Cut-off 2015 Minimum Scores (CWE - Main Examination out of 100) - CWE Clerks-V 

RESERVE LIST 

State/ UT
Category
SC
ST
OBC
UR
HI
OC
VI
EXS
DISXS/DXS
ANDAMAN & NICOBAR            
NA
NA
55.38
NA
NA
NA
NA
NA
NA
ANDHRA PRADESH                
65.00
54.13
72.38
73.13
NA
64.88
72.13
51.00
NA
ARUNACHAL PRADESH            
NA
45.00
NA
61.00
NA
NA
NA
NA
NA
ASSAM                        
64.25
53.63
61.38
68.25
NA
NA
NA
NA
NA
BIHAR                        
58.13
50.38
70.88
72.38
33.63
60.25
60.50
51.50
NA
CHANDIGARH                   
63.13
NA
67.00
76.13
NA
NA
NA
65.50
NA
CHHATTISGARH                 
57.38
44.75
NA
70.50
NA
42.75
50.88
NA
NA
DADRA & NAGAR HAVELI         
NA
NA
NA
53.50
NA
NA
NA
NA
NA
DAMAN & DIU                  
NA
NA
55.88
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NEW DELHI                        
61.38
48.38
66.25
74.00
NA
55.50
71.13
49.75
NA
GOA                          
NA
NA
63.13
64.38
NA
NA
NA
55.38
NA
GUJARAT                      
62.88
NA
62.75
66.25
NA
NA
49.25
NA
NA
HARYANA                      
55.50
NA
64.38
73.13
NA
57.50
52.38
42.88
NA
HIMACHAL PRADESH             
57.75
57.88
57.38
70.88
NA
55.88
NA
NA
NA
JAMMU & KASHMIR              
64.13
47.38
58.88
71.88
NA
NA
NA
NA
NA
JHARKHAND                    
59.13
49.00
73.63
73.63
39.50
59.63
65.75
55.75
NA
KARNATAKA                    
51.00
46.00
60.38
62.50
NA
NA
NA
NA
NA
KERALA                       
57.88
50.75
72.63
73.25
NA
NA
40.88
53.25
NA
LAKSHWADWEEP                 
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
MADHYA PRADESH               
59.38
32.13
68.88
71.00
NA
55.75
55.88
NA
NA
MAHARASHTRA                  
65.13
NA
65.00
65.75
NA
NA
69.13
NA
NA
MANIPUR                      
59.00
44.88
67.50
NA
NA
NA
NA
NA
NA
MEGHALAYA                    
NA
52.00
51.75
55.75
NA
NA
NA
NA
NA
MIZORAM                      
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NAGALAND                     
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
ODISHA                       
60.25
48.50
75.13
75.63
49.75
62.50
65.00
60.00
NA
PUDUCHERRY                   
53.63
NA
62.00
62.25
NA
NA
NA
NA
NA
PUNJAB                       
54.13
NA
62.38
72.88
NA
48.63
NA
NA
NA
RAJASTHAN                    
58.88
50.25
71.25
72.00
NA
53.63
40.13
32.25
NA
SIKKIM                       
NA
51.25
61.13
62.25
NA
NA
NA
NA
NA
TAMILNADU                    
59.75
51.38
68.50
68.50
NA
NA
NA
NA
NA
TELANGANA                    
63.25
56.75
71.25
71.25
NA
62.75
74.88
NA
NA
TRIPURA                      
58.38
NA
70.00
71.75
NA
NA
NA
NA
NA
UTTAR PRADESH                
56.75
49.25
67.75
72.00
NA
55.75
44.63
42.88
NA
UTTARAKHAND                  
58.63
53.38
66.63
74.75
NA
55.38
61.88
50.38
NA
WEST BENGAL                  
61.13
49.75
64.50
75.13
NA
50.63
NA
44.38
NA
If you found this page on IBPS Clerk 2015-16 cut-off useful share it with your friend.
[Related Tags:ibps clerk final cutoff 2013,ibps clerk final cutoff 2011,ibps clerk final cutoff expected ibps clerk final cutoff 2015 expected,ibps clerk final cutoff 2012,ibps clerk final cutoff 2014,ibps clerk final cutoff for allotment,ibps clerk final cutoff for allotment 2015]

Get Updates

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Share This Post

0 comments:

Follow Us on Google+

Contact Form

Name

Email *

Message *